Mineki Murata, My back talk, 2011

Kiyosumi Gallery, Tokyo

Archiwum

ARCHIWUM - TRW 2016

TRIENNALE WROCŁAW 2016
Think Tank lab Triennale International Festival of Contemporary Drawing

Przygotowując jubileuszową edycję wrocławskiego Triennale, stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami. Najważniejsze dotyczyło jego obecnej funkcji, przyjęcia założeń które będą interesującą, wartościową propozycją dla widzów sztuki i samych artystów. Niemniej ważne jest zobowiązanie wobec dotychczasowego dorobku przeglądu. Na przestrzeni 50 lat, które nas dzielą od pierwszej Międzynarodowej Wystawy Rysunku we Wrocławiu w 1965 roku, zaszło wiele zmian w postrzeganiu roli artysty i funkcji rysunku, a idee określające charakter i poziom artystyczny przeglądu podlegały w jego długiej historii licznym przeobrażeniom.

Pierwsze pytanie, które należało sobie postawić, chcąc sprostać powyższym zobowiązaniom, dotyczyło sensu kontynuowania przeglądu, jakim jest Triennale Rysunku, w oparciu o wysłużoną, wykluczającą regułę podziałów warsztatowych. To było też pytanie o wykorzystanie ostatnich doświadczeń, tej części schedy, którą przyszło nam przyjąć po ostatnich czterech przeglądach wrocławskiego Triennale. Czy zamykanie w getcie tak szerokiego i wieloaspektowego nurtu działań rysunkowych może mieć współcześnie jakieś przekonywujące uzasadnienie? Czy Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, która buduje największe i najnowocześniejsze w Polsce centrum innowacyjności w obszarze designu (sic!), będąc głównym organizatorem, może sobie pozwolić jednocześnie na kontynuowanie dawno zdeaktualizowanych reguł w obszarze sztuki?

Druga, istotna kwestia: jaką formę powinno obecnie przyjąć Triennale, by stać się możliwie najlepszym narzędziem obserwacji najciekawszych zjawisk w sztuce, śledzenia zmian w interesującym nas jej obszarze. Jaką należy przyjąć konstrukcję by odbudować wysoką rangę i najwyższy poziom artystyczny i merytoryczny, osiągnięty chociażby w ostatnich dwóch edycjach lat 90-tych Międzynarodowego Triennale i pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Rysunku w 2000 roku? Jest to pytanie o zakres i kierunek wprowadzenia niezbędnych zmian.

I pytanie trzecie, bardzo ważne, co należy zrobić, by aktualizacja formuły Triennale przyniosła, oprócz osiągnięcia najwyższego poziomu artystycznego, zrealizowania aspiracji zbudowania największego i najciekawszego przeglądu tego rodzaju w Europie Środkowej, również rezultaty w postrzeganiu współczesnego rysunku u nieco słabej zorientowanej publiczności sztuki i w efekcie – aktywne uczestnictwo w wydarzeniach Triennale.

Postaraliśmy się zawrzeć w założeniach programowych Triennale, które w tej edycji przyjęło nazwę Think Tank lab Triennale Międzynarodowy Festiwal Rysunku Współczesnego, odpowiedzi na powyższe pytania. Mam nadzieję, że nasz entuzjazm i wysiłek zbudowania szczególnego wydarzenia jakim jest wrocławskie Triennale, przyniesie widzom, artystom i obserwatorom sztuki dużo wartościowych doświadczeń i wiele satysfakcji.

Przemek Pintal
Dyrektor Triennale Wrocław 2016
Think Tank lab Triennale
Miedzynarodowy Festiwal Rysunku Współczesnego