Archiwum

IDEA

TRIENNALE WROCŁAW 2016
Think Tank lab Triennale International Festival of Contemporary Drawing

Nasilające się zainteresowanie najbardziej bezpośrednim sposobem zapisu, jakim jest rysunek, jego stała obecność na urodzajnych marginesach sztuki i wyrazista na jej salonach, stwarza potrzebę szczególnego skupienia na nim swojej uwagi. Prezentacja i próba opisania rysunku jako wyodrębnionej jakości to karkołomne zadanie, obciążone ułomnościami myślenia klasyfikującego. Zamiast forsowania definicji, których wartość i przydatność nie posiada stabilnej natury, pragniemy zaprezentować istniejące współcześnie strategie rysunkowe, bez akcentowania szczególnej roli takiego lub innego narzędzia czy techniki. Rysunek przez znaczną część publiczności jest postrzegany jako zjawisko dobrze znajome, posiadające raczej kameralny charakter. Nie chcemy burzyć tego wyobrażenia, ale na pewno chcemy je wzbogacić i zaktualizować.

Rysunek to przede wszystkim narzędzie poznawcze i język pozwalający ulokować się w sposób natychmiastowy i ciągły, w zdekompletowanej, wielowątkowej i nielinearnej rzeczywistości. Jest bezpośrednim sposobem odpowiedzi na pytania o nasz związek z rzeczywistością. Rysunek jako idea, nie tylko jako medium pozwala na wypowiedź głęboko zhumanizowaną w sensie jego bliskości ciału, gestowi, naturze, jednocześnie pozostając otwartym na operacje wymagające rozmachu, otwartej przestrzeni czy jej wirtualnego odbicia przy użyciu nowych technologi.

Triennale jako laboratorium wrocławskiego rysunkowego Think Tanku koncentruje się na wielu obszarach interesującego nas zjawiska. W obecnej edycji, reaktywującej ideę międzynarodowego forum, kuratorzy postawili sobie za zadanie eksplorację licznych rozgałęzień ewolucyjnej linii rysunku – od morfologii rzeczy i naturalności znaku (wystawa „Two Sticks”), przez performatykę rysunku (IMAGINE), moc manifestacji i kontestacji (Galeria Arsenal Notebook), po zdolność rekonstrukcji i dekonstrukcji („Brudnopis”). Liczne wystawy towarzyszące, spotkania, warsztaty, poszerzają spektrum dostępnych w laboratorium środków badawczych, testując możliwości zaktualizowania naszych wyobrażeń o sztuce, o życiu i o tym do czego potrzebny w tym wszystkim jest rysunek.

Poza próbą przedstawienia najwartościowszych tendencji w obszarze szeroko rozumianego rysunku współczesnego i zaprezentowania najbardziej inspirujących postaw twórczych w interesującym nas zakresie, nowymi elementami w tegorocznej edycji Triennale są:

  • Zasada konfrontacji różnych sposobów myślenia poprzez organizację ośmiu wystaw, w oparciu o niezależnie prowadzone programy kuratorskie. Festiwal łączy we wspólnej idei nieomal wszystkie związane z prezentacją sztuki, ważne instytucje kulturalne miasta.
  • Udział dużej reprezentacji artystów z obszaru kulturowego o szczególnie interesującej tradycji wizualnej. W obecnej edycji Festiwalu weźmie udział jedenastu artystów z Japonii, umożliwiając publiczności Festiwalu refleksję nad obecną funkcją tradycji i odrębności narodowej, jako jakości formatującej wyobraźnię twórców.
  • Bardzo istotny programowo udział w wystawach TTT artystów współtworzących wydarzenia lat 60-tych i 70-tych, jako propozycja dialogu z twórcami urodzonymi po czasie tych wydarzeń.
  • Zasada budowania wystaw w oparciu o prace i projekty powstające specjalnie na czas wydarzeń Triennale.
  • Zasada prezentacji wybranych prac jednej z pośród poważanych kolekcji sztuki współczesnej w Polsce – w tym roku będą to prace z kolekcji białostockiego Arsenału.
  • Koncepcja promocji rysowania, rysowania wspólnego, pozostawiania po sobie zapisu, wspólne wyrażanie swoich emocji, myśli, projektów w zaplanowanych cyklach warsztatów, spotkań i improwizowanych wydarzeniach.
  • Open Call dla artystów wschodzącej generacji, w przestrzeniach dwóch uznanych wrocławskich galerii
  • Pokaz dyplomów rysunkowych i około rysunkowych z krajowych uczelni artystycznych
  • Spotkania i dyskusje w miejscach wystaw i innych miejscach spotkań w mieście, zamiast sesji naukowej. Współpraca z małymi nie zależnymi kolektywami aktywnymi w sferze publicznej.