Archiwum

zespół

Przemek Pintal
dyrektor, kurator główny

Daniela Tagowska
koordynator wykonawczy projektu, kurator

Kama Wróbel
specjalista PR, kurator

Daria Milecka
koordynator warsztatów

Anna Zielińska
koordynator PR

Sylwia Owczarek
asystent projektu

Piotr Kmita
asystent projektu

Jacek Hamkało
producent

Marcin Przygoda
asystent producenta

Łukasz Paluch, Piotr Kmita, Ewa Grajek
zespół projektów graficznych

Aga Jarząb, Maciej Bączyk
zespół projektów multimedialnych

Anna Czajka
koordynator administracyjny

Leszek Sołtys
webmaster, administrator www

TTlab

Think Tank lab to wrocławskie centrum rysunku współczesnego, które ideowo i organizacyjnie odpowiada za kształt Think Tank lab Triennale. TTl głównym swoim celem uczyniło reprezentowanie i popularyzowanie nowoczesnego myślenia o rysunku, poprzez organizację wystaw, spotkań, warsztatów, oraz publikowanie wydawnictw tematycznych. Zasadą działania Centrum jest konfrontowanie ze sobą najbardziej inspirujących postaw twórczych, najaktualniejszych dokonań w rozumieniu i tworzeniu sztuki, przede wszystkim w obszarze działań rysunkowych, a także innych aktywności wykorzystujących w swojej praktyce najprostsze środki wyrazu. Brak w nazwie określenia „rysunek” opisuje skoncentrowanie się Think Tank lab przede wszystkim na roli aktywności twórczej, intelektualnej w obszarze najbardziej interesującej nas dziedziny sztuki, poza rygoryzmem dyscyplinarnych podziałów i warsztatowych wyznaczników.

Think Tank lab jest zainteresowany realizowaniem fuzji w sferze sztuk wizualnych i każdej innej kreatywnej aktywności w obszarze kultury i praktyk społecznych, polegającej na wspólnym działaniu. Think Tanki operujące w przestrzeni społecznej to zespoły specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków wspólnie rozwiązujących dylematy współczesności. Odwołanie do historii i funkcji tego rodzaju stowarzyszeń akcentuje nasze skupienie się na rysunku, jako podstawowym narzędziu myślenia, a także właściwym medium szeroko rozumianego projektowania, rozrysowywania wizji i wspólnego działania. Ten zakres funkcjonowania TTl wpisuje się zaś w tradycję Triennale Rysunku we Wrocławiu, które w swojej 50-letniej historii przechodziło niezbędne przeobrażenia w łączności z kierunkami rozwojowymi współczesnej sztuki.