Declaration of availability (in polish)

Deklaracja dostępności strony

Triennale Rysunku Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej trwro.pl

Data publikacji strony internetowej: 10-07-2021.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 29-07-2022.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 23-12-2022 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Strona jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 poziom AA

Kompatybilność

Pełna obsługa serwisu jest możliwa zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Strona jest przygotowana z uwzględnieniem takich rozwiązań jak:

 • stosowanie semantycznego HTML,
 • hierarchiczna i logiczna struktura zawartości tekstowej,
 • użycie tekstu alternatywnego dla grafik, stosowanie opisów tekstowych dla odnośników i treści osadzonej,
 • udostępnienie narzędzia umożliwiające zmianę kontrastu czcionek i tła, powiększenie oraz pomniejszenie tekstu,
 • nawigację umożliwiającą szybkie przejście do poszukiwanej treści.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony

 • język strony jest poprawnie przedstawiony w kodzie strony,
 • każda strona ma swój własny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,
 • zadbano o intuicyjną nawigację,
 • udostępniono możliwość pominięcia bloków,
 • nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone na całej stronie,
 • listy są prawidłowo użyte na całej stronie,
 • wszystkie formularze będą utworzone poprawnie,
 • żaden element strony nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę,
 • fokus – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony,
 • strony są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS,
 • elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora,
 • strony mają możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii,
 • strona nie jest zbudowana na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji wyglądu,
 • kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest intuicyjna,
 • struktura informacji jest przejrzysta i spójna,
 • odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem w postaci podkreślenia,
 • kontrast treści w stosunku do tła jest poprawny,
 • strona posiada 1 wersję kontrastową posiadające taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja bez zwiększonego kontrastu,
 • typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności,
 • fokus jest widoczny w postaci stałego obramowania i spełnia minimalne wymagania kontrastu,
 • Poza standardową nawigacją zapewniona jest wyszukiwarka do szukania określonych informacji oraz mapa strony
 • zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej,
 • zapewniona jest zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor),
 • strona może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.1 AA jako wspierające dostępność jak np.: JavaScript, PDF, ARIA,
 • odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej,
 • przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny,
 • w wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki,
 • serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
  • przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony,
  • powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron,
  • przyciski powiększenia są widoczne

Dostępność architektoniczna

Triennale Rysunku Wrocław obecnie nie posiada stałej siedziby. Nasze działania realizujemy w różnych miejscach i pomieszczeniach, starając się wybierać takie, które są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta

we Wrocławiu

Plac Polski Square 3/4

50-156 Wrocław, Polska

Adres e-mail: info@trwro.pl