curators

Elżbieta Jabłońska
GALERIA ARSENAL NOTEBOOK
CSU NEON GALLERY

Małgorzata Kaźmierczak
IMAGINE
THE NATIONAL MUSEUM in Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Katarzyna Roj
ROUGH SKETCH/BRUDNOPIS
OSSOLIŃSKI NATIONAL INSTITUTE
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Fumihiko Sumitomo
TWO STICKS
THE MUSEUM OF ARCHITECTURE IN WROCŁAW
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Daniela Tagowska
TWO STICKS
THE MUSEUM OF ARCHITECTURE IN WROCŁAW
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Kama Wróbel
OPEN CALL - DRAWING AS AN OBJECT CONTAINING KNOWLEDGE
ARTTRAKT GALLERY
Galeria Arttrakt
MIESZKANIE GEPPERTA

Iwona Ogrodzka, Jagoda Dobecka, Anita Welter
OSTATKI / SHROVETIDE. Drawing Diplomas
Galeria MD_S

Anna Borowiec
POLA DWURNIK. POLA DWURNIK. A SONG ABOUT A DOCTOR AND OTHER DRAWINGS
MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Mariusz Jodko

n_T R O P I A . Drawing Exercises
Galeria ENTROPIA

Sabina Boukourbane
MITSUTOSHI BAN
BOSA Gallery