O Triennale 2019

TRW 2019

Triennale Rysunku Wrocław 2019
14.06 – 15.09.2019

Triennale Rysunku we Wrocławiu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1965 r., to wydarzenie o najdłuższej historii, pośród innych konkursów i wystaw rysunkowych w Polsce i środkowej Europie. Nadchodzące Triennale obejmuje: open call i wystawę konkursową pod hasłem „Weltschemerz”, wystawy zbiorowe i indywidualne, prezentacje, przeglądy, sympozjum naukowe, warsztaty, spotkania.

Głównym celem Triennale jest zaprezentowanie najwartościowszego i możliwie pełnego spektrum działań w obszarze rysunku współczesnego oraz promocja debiutujących artystów. Triennale silnie wzmacnia rangę tej szczególnej dyscypliny sztuki, akcentując ważność jej immanentnych cech oraz promując współczesne rozumienie rysunku jako całości warsztatowo-pojęciowej o intermedialnym charakterze. Triennale Rysunku we Wrocławiu od ostatniej edycji realizuje ambicje bycia najciekawszym i najważniejszym przeglądem tego rodzaju w Europie.

Wystawy główne:

TRW 2019

MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Weltschmerz

BWA Wrocław Główny

Wystawy główne:

Kongres rysowników/Święto wybaczania. Paweł Althamer

Awangarda BWA Wrocław

Wystawa indywidualna laureata poprzedniej edycji konkursu TRW 2019:

Un-Home/Moving Stones. Filip Berte

BWA Wrocław Główny

Wystawy i wydarzenia towarzyszące:

Wystawy i wydarzenia towarzyszące:

Galeria Entropia

Program Animacja

BWA Wrocław Główny

Disegno

Centrum Innowacyjności (CSU.CI), ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu

Organizator:

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Partner:

Szkoła Filmowa w Łodzi / PWSFTviT

Współorganizatorzy:

Galeria BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
MWW Muzeum Współczesne Wrocław
Galeria Entropia, Wrocław
Galeria Arttrakt, Wrocław

Zespół:

przemek pintal
Przemek Pintal

Dyrektor programowy Triennale

paweł jarodzki
Paweł Jarodzki

Kurator wydarzenia „Kongres rysowników / Święto
wybaczania. Paweł Althamer”

daniela tagowska
Daniela Tagowska

Koordynator I kurator projektu „Un-Home / Moving
Stones. Filip Berte”

patrycja sap
Patrycja Sap

Koordynator i kurator wystawy „Weltschmerz”

paulina popiół
Paulina Popiół

Menedżer PR

agnieszka jastrząb
Agnieszka Jarząb

Koordynator i kurator projektu
„Program Animacja”

paweł rogowski
Paweł Rogowski

Producent

sylwia owczarek
Sylwia Owczarek

Koordynator warsztatów,
wsparcie administracyjne

Marta Szymczakowska

tłumacz, wsparcie administracyjne

anna czajka
Anna Czajka

Koordynator administracyjny

Marcelina Groń
Marcelina Groń

Pomoc producencka

Robert Morawietz
Robert Morawietz

Projekty graficzne

Piotr Kmita
Piotr Kmita

Zespół PR, konsultacje graficzne