WELTSCHMERZ

Weltschmerz
14.06 – 18.07.2019
wernisaż: 14.06.2019, 18:00
miejsce: Galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

Hasło tegorocznej edycji konkursu Triennale Rysunku to pytanie nie tylko o kondycję współczesnego świata. To także zachęta do eksplorowania wątków dotyczących relacji artysty z sobą samym wobec presji otaczającego świata, jego związków i relacji z innymi, a poprzez to także opisania znaczenia indywidualności w świecie, w którym każdy jest indywidualnością.

Żyjemy w świecie, o którym nauczyliśmy się myśleć, że jest światem nieskończonych możliwości. Ten wymodelowany w klimacie względnego pokoju i dobrobytu, w okresie błyskawicznego rozwoju technologii obraz ponowoczesności trąci od dawna fałszem i rozsypuje się w oczach. Współczesny człowiek już wie, jak bardzo skomplikowany i brutalny w swoich prawach świat współtworzy, żyjąc w bardziej lub mniej uprzywilejowanych jego strefach. Coraz częściej nie ufa wybranemu przez innych rządowi, nie wierzy żadnym ideologiom ani związkom wyznaniowym. Pozostając praworządnym obywatelem, przewidywalnym pracownikiem i co najważniejsze - wzorowym konsumentem, cierpi wstydliwie, cierpi dyskretnie.
Zalew potokiem obrazów, scrollowanie kolejnych setek stron, uzależnienie od wizualnego obżarstwa, to jedne z przyczyn nasycenia się i zmęczenia światem. Oślepienie, ogłuszenie, znudzenie nadmiarem przekłada się na niechęć do uczestnictwa, potrzebę nieobecności, niezaangażowania. Jeśli jednak zajmować się czymś innym niż własnym poziomem komfortu, co innego pozostaje, jaki rodzaj reakcji wobec poczucia bezsilności i narastającej niezgody na istniejący status quo? Jakie powinny zaistnieć nowe formy otwarcia się, prób zmiany, zmierzenia się z rzeczywistością? Co zrobić z nieusuwalnym bólem i bezradnością? Co może z tym zrobić współczesne dziecko w ciele dorosłego człowieka?
Hasło tegorocznej edycji Open Call Triennale Rysunku to pytania nie tylko o kondycję współczesnego świata. Pojęcie Weltschmerz opisuje ból istnienia, my jednak rozumiemy weltschmerz jako pewnego rodzaju zbiornik pojęciowy, punkt wyjścia do rozważań na temat ogólnie rozumianego kryzysu obecnego także w obszarze praktyk artystycznych, istnienia lub braku ich głębszego, ideowego znaczenia we współczesnym świecie. Hasło konkursu zachęca do eksplorowania wątków dotyczących relacji artysty ze sobą samym wobec presji otaczającego świata i jego związków i relacji ze społeczeństwem, a poprzez to także opisania znaczenia indywidualności w świecie, w którym każdy jest indywidualnością.

Open Call REGULAMIN (v4 29.04.2019)