warsztaty i spotkania

warsztaty i spotkania

Warsztaty/spotkania/dyskusje

warsztaty

Warsztaty rysunkowe Think Tank lab Triennale 2016

Tematem warsztatów artystycznych realizowanych podczas Triennale Rysunku uczyniliśmy motyw utopii, przeplatający się z motywem ogrodu. Utopia pojmowana jest zarówno jako miejsce realne, otwarte na zmiany społeczne lub polityczne, jak również miejsce symboliczne lub wyobrażone - jako utopia duchowa, w postaci wyimaginowanego miejsca wolności, enklawy. Chęć stworzenia idealnego mikrokosmosu, obszaru, w którym można doświadczyć pełni egzystencji często tłumaczona była pragnieniem powrotu do tzw. Raju Utraconego. Motyw Utopii stał się istotny dla wielu pokoleń artystów, którzy realizując konsekwentnie postulat autonomii sztuki podkreślali również tkwiącą w sztuce siłę przeprowadzenia realnych zmian. Warto przyjrzeć się również Utopii od strony etymologicznej. Słowo to pochodzi od greckiego słowa outopos, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza „nie-miejsce” lub „miejsce, które nie istnieje” (z gr. ou- nie, topos- miejsce). Utopia jest więc również czymś „typowym”, pewnego rodzaju archetypem „nie-miejsca” czy też niespełnioną rzeczywistością do której spełnienia człowiek stale dąży. Sfera plastycznej aktywności jest szczególnie interesująca, łączy ona bowiem realność z tym co wyimaginowane. W swoim obszarze zakłada bezinwazyjne współistnienie wielu światów. Jest więc idealnym medium do realizacji różnego rodzaju utopii.

PROGRAM

GRUDZIEŃ
04.12.2015, piątek
10:00 - 13:30 BARBÓRKA. Warsztaty dla dzieci, Barbara

09.12.2015, środa
12:30 - 14:30 UTOPIA. Warsztaty dla młodych twórców, Muzeum Architektury

10.12.2015, czwartek
14:00 - 16:30 SMACZNEGO! Warsztaty dla rozsmakowanych w życiu, Muzeum Architektury
15:00 - 17:00 12 KRESEK NA SEKUNDĘ. Warsztaty z animacji, Akademia Sztuk Pięknych Wrocław

12.12.2015, sobota
11:00 - 13:00 LABORATORIUM RYSUNKU. Warsztaty z animacji, Muzeum Architektury

STYCZEŃ
20.01.2016, środa
10:00 - 13:30 – ZWIERZĘ, JAKO ISTOTA. Warsztaty dla dzieci, Muzeum Architektury
.
Warsztaty były prowadzone przez artystów i studentów Mediacji Sztuki z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
/dokumentacja w trakcie opracowywania/

Spotkania, dyskusje:
.
PROGRAM

02.12.2015, środa
12:00 – 13:30 Konferencja prasowa Think Tank lab Triennale, Muzeum Architektury

04.12.2015, piątek
14:00 - 16:00 Spotkanie autorskie z artystami oraz kuratorami wystawy pt. TWO STICKS, Barbara

05.12.2015, sobota
15:00-16:00 Wykład pt. PRZESTRZEŃ JAKO METAFORA, Maja Starakiewicz, Barbara, Sala Konferencyjna

12.12.2015, sobota
12:00 -13:00 Spotkanie autorskie z Elżbietą Jabłońską, GALERIA ARSENAL NOTEBOOK, Barbara, Czytelnia
14:00 - 15:30 Spotkanie autorskie Małgorzatą Kaźmierczak oraz artystami biorącymi udział w projekcie IMAGINE, Barbara, Czytelnia