TRW 2019

OPEN CALLTriennale Rysunku Wrocław 2019
14.06 - 15.09.2019 r.
.
Triennale Rysunku we Wrocławiu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1965 r., to wydarzenie o najdłuższej historii, pośród innych konkursów i wystaw rysunkowych w Polsce i środkowej Europie. Nadchodzące Triennale obejmuje: open call i wystawę konkursową pod hasłem WELTSCHMERTZ, wystawy zbiorowe i indywidualne, prezentacje, przeglądy, sympozjum naukowe, warsztaty, spotkania. Głównym celem Triennale jest zaprezentowanie najwartościowszego i możliwie pełnego spektrum działań w obszarze rysunku współczesnego oraz promocja debiutujących artystów. Triennale silnie wzmacnia rangę tej szczególnej dyscypliny sztuki, akcentując ważność jej immanentnych cech oraz promując współczesne rozumienie rysunku jako całości warsztatowo-pojęciowej o intermedialnym charakterze.
Triennale Rysunku we Wrocławiu od ostatniej edycji realizuje ambicje bycia najciekawszym i najważniejszym przeglądem tego rodzaju w Europie.
.
wystawy główne:
BORDERLINE - MWW Muzeum Współczesne Wrocław
WELTSCHMERZ - OPEN CALL - BWA Wrocław Główny
.
wydarzenie główne:

KONGRES RYSOWNIKÓW - BWA Awangarda
.
wystawa laureta poprzedniej edycji konkursu Triennale Rysunku (TTT 2016):
UN HOMME, Filip Berte – wystawa indywidualna – Galeria Arttrakt

wystawy i wydarzenia towarzyszące:
W NIEPORZĄDKU - rysunek i instalacja site specific – wystawa zbiorowa, Galeria Entropia
NARRACJA - program animacja - BWA Wrocław Główny
ABSTRAKCJA - program animacja - BWA Wrocław Główny PHYTOGRAM - Karel Doing – projekt animacja - BWA Wrocław Główny
DISEGNO - sympozjum - Centrum Innowacyjności (CSU.CI), ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu (10.2019)
NIESKOŃCZONY – cykl warsztatów rysunku - MWW Muzeum Współczesne Wrocław

organizator i współorganizatorzy:
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
oraz:
Galeria BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
MWW Muzeum Współczesne Wrocław
.
partnerzy:
Galeria Entropia, Wrocław
Galeria Arttrakt, Wrocław
.

informacje dotyczące zbliżającego się otwarcia konkursu Triennale Rysunku Wrocław 2019 w zakładce: OPEN CALL