TTT 2019

OPEN CALLTriennale Rysunku Wrocław 2019
14.06 - 22.09.2019 r.
.
Triennale Rysunku we Wrocławiu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1965 r., to wydarzenie o najdłuższej historii, pośród innych konkursów i wystaw rysunkowych w Polsce i tej części Europy. Przyszłoroczne Triennale obejmuje open call, wystawy zbiorowe i indywidualne, prezentacje, przeglądy, sympozjum naukowe, warsztaty, spotkania i wydarzenia plenerowe. Jednym z głównych celów Triennale jest promocja debiutujących artystów oraz zaprezentowanie najwartościowszego i możliwie pełnego spektrum działań w obszarze rysunku współczesnego. Triennale silnie wzmacnia rangę tej dyscypliny sztuki, akcentując ważność jej immanentnych cech i promuje współczesne rozumienie rysunku - jako całości warsztatowo-pojęciowej o intermedialnym charakterze, skupiając na sobie uwagę także tej części młodego pokolenia, które chętnie skorzysta z oferty obejmującej m.in. multimedia. Triennale Rysunku we Wrocławiu od ostatniej edycji realizuje ambicje bycia najciekawszym i najważniejszym przeglądem tego rodzaju w Europie.
.
wystawy główne:
BORDERLINE - MWW Muzeum Współczesne Wrocław
OPEN CALL - WELTSCHMERZ - BWA Wrocław Główny
.
partnerzy:
Galeria Entropia, Wrocław
Galeria Arttrakt, Wrocław
Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA), Wrocław
.
wydarzenia towarzyszące:
sympozjum: DISEGNO
pokaz animacji - NARRACJA Galeria BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
pokaz animacji - ABSTRAKCJA Galeria BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
projekty warsztatowe - ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA), Wrocław, MWW Muzeum Współczesne Wrocław

informacje dotyczące zbliżającego się otwarcia konkursu Triennale Rysunku Wrocław 2019 w zakładce: OPEN CALL