TRW 2019

Triennale Rysunku Wrocław 2019
14.06 – 15.09.2019
.
Triennale Rysunku we Wrocławiu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1965 r., to wydarzenie o najdłuższej historii, pośród innych konkursów i wystaw rysunkowych w Polsce i środkowej Europie. Nadchodzące Triennale obejmuje: open call i wystawę konkursową pod hasłem „Weltschemerz”, wystawy zbiorowe i indywidualne, prezentacje, przeglądy, sympozjum naukowe, warsztaty, spotkania. Głównym celem Triennale jest zaprezentowanie najwartościowszego i możliwie pełnego spektrum działań w obszarze rysunku współczesnego oraz promocja debiutujących artystów. Triennale silnie wzmacnia rangę tej szczególnej dyscypliny sztuki, akcentując ważność jej immanentnych cech oraz promując współczesne rozumienie rysunku jako całości warsztatowo-pojęciowej o intermedialnym charakterze.
Triennale Rysunku we Wrocławiu od ostatniej edycji realizuje ambicje bycia najciekawszym i najważniejszym przeglądem tego rodzaju w Europie.

organizator
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

współorganizatorzy
Galeria BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
MWW Muzeum Współczesne Wrocław
Galeria Entropia, Wrocław
Galeria Arttrakt, Wrocław

partner
Szkoła Filmowa w Łodzi / PWSFTviT