ZESPÓŁ

Zespół / Team

Przemek Pintal - Dyrektor programowy Triennale / Program Director

Paulina Popiół - Menedżer PR / PR Manager

Patrycja Sap - Koordynator i kurator wystawy „Weltschmerz” / Coordinator and Curator of the “Weltschmerz” Exhibition

Paweł Jarodzki - Kurator wydarzenia „Kongres rysowników / Święto wybaczania. Paweł Althamer” / Curator of “Draftsmen’s Congress / Forgiveness Holiday. Paweł Althamer”

Daniela Tagowska - Koordynator i kurator projektu „Un-Home / Moving Stones. Filip Berte” / Coordinator and Curator of the “Un-Home / Moving Stones. Filip Berte” Project

Agnieszka Jarząb, Maciek Bączyk - Koordynatorzy i kuratorzy projektu „Program Animacja” / Coordinators and Curators of “Animacja Programme”

Paweł Rogowski - Producent / Producer

Marta Szymczakowska - tłumacz, wsparcie administracyjne / Translator, Administrative Support

Sylwia Owczarek - Koordynator warsztatów, wsparcie administracyjne / Workshop Coordinator, Administrative Support

Marcelina Groń - Pomoc producencka / Production support

Anna Czajka - Koordynator administracyjny / Administrative Coordinator

Piotr Kmita - Zespół PR, konsultacje graficzne / PR Support, Design Consultant
Robert Morawietz - Projekty graficzne / Graphic Design
Antoni Cichy - Wsparcie informatyczne / IT Support