Kongres rysowników / Święto wybaczania. Paweł Althamer

21 – 23.06.2019 (Działania rysunkowe)
miejsce: Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32
Wystawa prezentowana będzie w witrynie Awangarda BWA Wrocław do końca lipca.

Jednym z najważniejszych wydarzeń Triennale Rysunku Wrocław 2019 jest Kongres Rysowników, który poprowadzi Paweł Althamer. Artyści biorący udział w Kongresie wypowiedzą się między innymi na temat miejsca sztuki we współczesnym świecie i jej roli w ułatwianiu międzyludzkiej komunikacji. Trzydniowy kongres uwieńczony zostanie ceremonią wybaczania.

kurator: Paweł Jarodzki

str184

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday / działania i ślady rysunkowe / drawing activities and traces witryna galerii Awangarda BWA Wrocław / display window of the BWA Wrocław Awangarda Gallery 21—23.06.2019

str186

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str187_01

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str187_02

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str188

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str190

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str189_01

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str189_02

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str190

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str192

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str194

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str195_01

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str195_02

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str196

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str198_01

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday
Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str198_02

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str199_01

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str199_02

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str199_03

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str200_01

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str200_02

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str201_01

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str201_02
str202

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday

str204_01

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday / akcja performatywna na dziedzińcu Galerii / performative action in the Gallery's courtyard 23.06.2019

str204_02

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday / akcja performatywna na dziedzińcu Galerii / performative action in the Gallery's courtyard 23.06.2019

str204_03

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday / akcja performatywna na dziedzińcu Galerii / performative action in the Gallery's courtyard 23.06.2019

str205_01

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday / akcja performatywna na dziedzińcu Galerii / performative action in the Gallery's courtyard 23.06.2019

str205_02

Kongres rysowników / Święto wybaczania / Draftsmen's Congress / Forgiveness Holiday / akcja performatywna na dziedzińcu Galerii / performative action in the Gallery's courtyard 23.06.2019