n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku

działania| animacja | architektura | obiekty | rysunek | video
oraz zdarzenia towarzyszące: ćwiczenia z widzenia | projekcje |re:konstrukcje

08-29.01.2016
kurator: Mariusz Jodko

linkentropia

Galeria ENTROPIA
ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
.
Artyści:
Maciej Bączyk
Krystian Truth Czaplicki
Marcin Mierzicki
Jan Mioduszewski
Beata Rojek
Michał Szota
Karolina Szymanowska
oraz
Alicja Jodko, Mira Boczniowicz


n_TROPIA to umowna przestrzeń wielowymiarowa, gdzie n= ±∞ (plus minus nieskończoność). To także galeryjna przestrzeń ko_egzystencji różnych punktów widzenia, mediów i sposobów patrzenia poprzez formy elementarne np. punkt, linię, płaszczyznę.
.
n_TROPIA.Ćwiczenia z widzenia - video
.

ent800

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, zaproszenie, projekt: n_TROPIA / Mariusz Jodko, w nawiązaniu do Leona Battisty Albertiego /1404-1472/
.

e1

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku. Działanie Alicji Jodko z udziałem Karoliny Szymanowskiej i Krystiana Trutha Czaplickiego, 08.01.2016
.

e2

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku. Działanie Alicji Jodko z udziałem Karoliny Szymanowskiej i Krystiana Trutha Czaplickiego, 08.01.2016
.

e3

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku. Działanie Alicji Jodko z udziałem Karoliny Szymanowskiej i Krystiana Trutha Czaplickiego, 08.01.2016
.

e4

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku. Działanie Alicji Jodko z udziałem Karoliny Szymanowskiej i Krystiana Trutha Czaplickiego / projekcja/
.

e5

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Beata Rojek
.

e6

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Maciej Bączyk, Beata Rojek, Marcin Mierzicki, „Niejasność jest nagrodą” / na pierwszym planie/
.

mbnew

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Maciej Bączyk, *** (bez tytułu), animacja, 2016, aranżacja projekcji: Mariusz Jodko
.

e7

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Maciej Bączyk, *** (bez tytułu), animacja, 2016, aranżacja projekcji: Mariusz Jodko
.

e8

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Michał Szota „Ćwiczenie”, instalacja ze sznurków i silników, 2016
.

e9

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Michał Szota, Marcin Mierzicki, Jan Mioduszewski (w tle)
.

e10

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Jan Mioduszewski, Rysunek przypadkowych potrąceń, performance, 08.01.2016
.

e11

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Jan Mioduszewski, Rysunek przypadkowych potrąceń, 2016
.

e12

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Mira Boczniowicz, „Ołówek Natury i Głowa do Wycierania” z cyklu: „Bycie w.”, działanie w przestrzeni pracy Marcina Mierzickiego „Niejasność jest nagrodą”
.

e13

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Mira Boczniowicz, „Ołówek Natury i Głowa do Wycierania” z cyklu: „Bycie w.”, działanie z pracą Beaty Rojek
.

e14a

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Krystian Truth Czaplicki, Karolina Szymanowska /na drugim planie/
.

tcz

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Krystian Truth Czaplicki, Załamanie / gęsta błogość, 2016
stal malowana proszkowo, Twoja karta kredytowa MasterCard, kryształki samoprzylepne, wydruk na folii samoprzylepnej
.

e14aksz

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Karolina Szymanowska
.

e14b

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Mira Boczniowicz, „Ołówek Natury i Głowa do Wycierania” z cyklu: „Bycie w.”, działanie w kontekściei pracy Karoliny Szymanowskiej
.

e15

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku, Mira Boczniowicz, „Ołówek Natury i Głowa do Wycierania” z cyklu: „Bycie w.”, działanie w przestrzeni rysunku
.

e16

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku
.

pkob

n_TROPIA.Ćwiczenia z widzenia. Dokumentacja pracy Szymona Kobylarza w kontekście pracy Beaty Rojek, video i aranżacja projekcji: Mariusz Jodko
.

pmlod

n_TROPIA.Ćwiczenia z widzenia. Piotr Młodożeniec, animacja, aranżacja projekcji: Mariusz Jodko
.

pwol2

n_TROPIA.Ćwiczenia z widzenia. animacja Mai Wolińskiej  widziana poprzez pracę Marcina Mierzickiego w kontekście pracy Beaty Rojek, aranżacja projekcji: Mariusz Jodko