Un-Home / Moving Stones. Filip Berte

14.06 – 5.07.2019
wernisaż: 14.06.2019, 16:00
miejsce: Galeria Arttrakt, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1

Wystawa indywidualna laureata poprzedniej edycji konkursu Triennale Rysunku Wrocław 2019. Filip Berte koncentruje się w swoich projektach na zagadnieniu tożsamości kulturowej, kwestii wykluczeń i palącym od kilku lat w Europie problemie uchodźców. Część swojego projektu zrealizuje właśnie z nimi.

Artysta wizualny i architekt (urodzony w 1976 r. w Ghent) stał się znany szerszej publiczności dzięki długofalowemu projektowi Eutopia, w którym pokazał Europę jako byt polityczny, przedstawiony w postaci domu, gdzie każdy pokój odzwierciedla inny aspekt kontynentu. Margines, migracja i koncepcja granicy to tylko niektóre z głównych tematów charakteryzujących jego pracę. W 2011 roku Filip Berte otrzymał Nagrodę Wschodniej Flandrii w kategorii Sztuk Wizualnych. W 2016 roku został laureatem nagrody Głównej w konkursie open call w ramach Think Tank lab Triennale – obecnie Triennale Rysunku Wrocław. W projekcie Un-Home/Moving Stones, Berte kontynuuje swoją krytyczną praktykę twórczą, koncentrując się na mechanizmie wyłączenia i wykluczenia imigrantów przybywających do Europy Zachodniej.

Wystawa Filipa Berte w ramach tegorocznej edycji Triennale Rysunku Wrocław pokazuje proces rozwoju zwycięskiego projektu poprzedniej edycji Triennale. Instalacja zaaranżowana w przestrzeni Galerii Arttrakt nawiązywać będzie do wizyty artysty w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku pod Warszawą. Na tydzień przed otwarciem wystawy Filip Berte przeprowadzi tam warsztaty dla przebywających na terenie ośrodka imigrantów. Zobaczymy również wideo prezentujące obrazy wykonane przy pomocy camera obscura powstałe w toku długofalowego projektu Un-Home/Moving Stones.

kuratorka: Daniela Tagowska

1_str238_0

Filip Berte / Momentum VII / widok ogólny / installation view

2_str241_01

Filip Berte / Momentum VII / widok ogólny / installation view

3_str237_01

Filip Berte / Momentum VII / dokumentacja działań warsztatowych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku / documentation of the workshop activities in the Centre for Foreigners in Podkowa Leśna-Dębak, 2019

4_str237_02

Filip Berte / Momentum VII / dokumentacja działań warsztatowych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku / documentation of the workshop activities in the Centre for Foreigners in Podkowa Leśna-Dębak, 2019

5_str237_03

Filip Berte / Momentum VII / dokumentacja działań warsztatowych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku / documentation of the workshop activities in the Centre for Foreigners in Podkowa Leśna-Dębak, 2019

6_str238_01

Filip Berte / Momentum VII / dokumentacja działań warsztatowych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku / documentation of the workshop activities in the Centre for Foreigners in Podkowa Leśna-Dębak, 2019

7_str238_02

Filip Berte / Momentum VII / dokumentacja działań warsztatowych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku / documentation of the workshop activities in the Centre for Foreigners in Podkowa Leśna-Dębak, 2019

8_str239_01

Filip Berte / Momentum VII / dokumentacja działań warsztatowych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku / documentation of the workshop activities in the Centre for Foreigners in Podkowa Leśna-Dębak, 2019

9_str241_02

Filip Berte / Momentum VII / dokumentacja działań warsztatowych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku / documentation of the workshop activities in the Centre for Foreigners in Podkowa Leśna-Dębak, 2019

10_str240

Filip Berte / Bez tytułu / Untitled 2019