Weltschmerz

14.06 – 24.07.2019
miejsce: Galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

Hasło tegorocznej edycji konkursu Triennale Rysunku to pytanie nie tylko o kondycję współczesnego świata. To także zachęta do eksplorowania wątków dotyczących relacji artysty z sobą samym wobec presji otaczającego świata, jego związków i relacji z innymi, a poprzez to także opisania znaczenia indywidualności w świecie, w którym każdy jest indywidualnością.

artyści: Paweł Baśnik, Marta Bełkot, Lasma Bringina, Piotr Bzdęga, Czesław Chwiszczuk, Tomasz Dobiszewski, Monika Drożyńska, Łukasz Gierlak, Dejan Grba, Grupa Amen, Marek Grzyb, Jerzy Hejnowicz, Michał Jakubowicz, Živilė Jasutytė, Anna Juszczak, Bartek Arobal Kociemba, Mateusz Kokot, Piotr Kopik, Jerzy Kosałka, Julia Królikowska, Ewa Kulesza, Dominik Litwin, Izabela Łęska, Weronika Michalska, Anita Mikas, Jan Mioduszewski, Daisuke Nishijima, not a Number, Adam Nowaczyk, Anna Orbaczewska-Niedzielska, Magdalena Parfieniuk, Mariya Pavlenko, Katarzyna Piątek, Michał Pietrzak, Paulina Poczęta, Dominik Podsiadły, Hanna Rozpara, Irmina Rusicka & Kasper Lecnim, Magdalena Sadłowska, Jędrzej Sierpiński, Piotr Skowron, Jakub Słomkowski, Jarosław Słomski, Justyna Smoleń, Aleksandra Sojak-Borodo, Radosław Szlęzak, Olga Śliwa, Iga Świeściak, Artur Tajber, Bogdan Topor, Sebastian Trzoska, Michalina Wawrzyczek-Klasik, Andrzej Wieteszka, Jack Williams, Katarzyna Wójcicka, Martyna Zaradkiewicz, Olga Ząbroń, Piotr Żaczek

kuratorka: Patrycja Sap

str104

wystawa Weltschmerz/ Weltschmerz exhibition

str102

Iga Świeściak / Bujak I (punkt widokowy) / Rocking Chair I (viewpoint) / 2018, instalacja wieloelementowa / multi-element installation

str103_01

Jakub Słomkowski / Paruresis w krajobrazie / Paruresis in Landscape / 2016, obiekt z użyciem kolaży i dźwięk / object featuring collage and sound

str103_02

Jakub Słomkowski / Paruresis w krajobrazie / Paruresis in Landscape / 2016, obiekt z użyciem kolaży i dźwięk / object featuring collage and sound

str106

Andrzej Wieteszka / SOUL&CON FUSION / 2019, druk cyfrowy / digital print

str107

Monika Drożyńska / Stworzenie świata 2, 3 / Creation of the World 2, 3 / 2016–17, rysunek na tkaninie / drawing on fabric / Grand Prix

str108

Monika Drożyńska / Stworzenie świata 2, 3 / Creation of the World 2, 3 / 2016–17, rysunek na tkaninie / drawing on fabric / Grand Prix

str110

Jerzy Hejnowicz / New Order / 2017–19, instalacja, papier, elementy stalowe, mapa, stojak do mapy, obiekt stalowy / installation, paper, steel elements, map, map tripod, steel object

str111_01

not a Number / limes zero / 2019, instalacja rysunkowa, interaktywny obiekt rysujący, stół, ramię rysujące, rysunki ozalidowe / drawing installation, interactive drawing object, table, drawing arm, ozalid drawings

str111_02

not a Number / limes zero / 2019, instalacja rysunkowa, interaktywny obiekt rysujący, stół, ramię rysujące, rysunki ozalidowe / drawing installation, interactive drawing object, table, drawing arm, ozalid drawings

str112-2

Marek Grzyb / Zapis / Recording / 2019, instalacja / installation

str112-2b

Marek Grzyb / Zapis / Recording / 2019, instalacja / installation

str113_03-1

Izabela Łęska / Zakręt zawiłych linii już zrealizowanego planu / A Turn of Winding Lines of the Completed Plan / 2018, technika własna, instalacja z użyciem żywych ślimaków / own technique, installation made of live snails

str113_03-2

Izabela Łęska / Zakręt zawiłych linii już zrealizowanego planu / A Turn of Winding Lines of the Completed Plan / 2018, technika własna, instalacja z użyciem żywych ślimaków / own technique, installation made of live snails

str113_03-3

Izabela Łęska / Zakręt zawiłych linii już zrealizowanego planu / A Turn of Winding Lines of the Completed Plan / 2018, technika własna, instalacja z użyciem żywych ślimaków / own technique, installation made of live snails

str114_01-1

Michalina Wawrzyczek-Klasik / Uprawa / Plantation / 2019, papier, atrament / paper, ink

str114_01-3

Michalina Wawrzyczek-Klasik / Uprawa / Plantation / 2019, papier, atrament / paper, ink

str114_01-4

Michalina Wawrzyczek-Klasik / Uprawa / Plantation / 2019, papier, atrament / paper, ink

str115_05-0

Adam Nowaczyk / 77 twarzy „innego” / 77 Faces of "the Other” / 2015–16, tusz na papierze, rama drewniana, druk atramentowy na papierze / ink on paper, wooden frames, ink print on paper

str115_05-0b

Adam Nowaczyk / 77 twarzy „innego” / 77 Faces of "the Other” / 2015–16, tusz na papierze, rama drewniana, druk atramentowy na papierze / ink on paper, wooden frames, ink print on paper

str115_05-1

Adam Nowaczyk / 77 twarzy „innego” / 77 Faces of "the Other” / 2015–16, tusz na papierze, rama drewniana, druk atramentowy na papierze / ink on paper, wooden frames, ink print on paper

str115_05-4

Adam Nowaczyk / 77 twarzy „innego” / 77 Faces of "the Other” / 2015–16, tusz na papierze, rama drewniana, druk atramentowy na papierze / ink on paper, wooden frames, ink print on paper

str115_05-5

Adam Nowaczyk / 77 twarzy „innego” / 77 Faces of "the Other” / 2015–16, tusz na papierze, rama drewniana, druk atramentowy na papierze / ink on paper, wooden frames, ink print on paper

str116

Anna Orbaczewska-Niedzielska / Zestaw obiadowy / Dinner set / 2019, rysunek farbą naszkliwną na porcelanowych talerzach, 7 talerzy obiadowych, 1 półmisek owalny / drawing, overglaze paint on porcelain plates, 7 dinner plates, 1 oval platter nagroda rektora ASP / ASP Rector’s Award

str117

Zestaw obiadowy / Dinner set / 2019, rysunek farbą naszkliwną na porcelanowych talerzach, 7 talerzy obiadowych, 1 półmisek owalny / drawing, overglaze paint on porcelain plates, 7 dinner plates, 1 oval platter nagroda rektora ASP / ASP Rector’s Award

str118

wystawa / exhibition

str120_01

Martyna Zaradkiewicz / Rozbite / Broken / 2019, obiekty ceramiczne, praca wieloelementowa / ceramic objects, multi-element work

str120_02

Martyna Zaradkiewicz / Rozbite / Broken / 2019, obiekty ceramiczne, praca wieloelementowa / ceramic objects, multi-element work

str121_01

Piotr Żaczek / Arche 34, 35, 36 / 2019, tempera na papierze / tempera on paper

str121_02

Piotr Żaczek / Arche 34, 35, 36 / 2019, tempera na papierze / tempera on paper

str121_03

Piotr Żaczek / Arche 34, 35, 36 / 2019, tempera na papierze / tempera on paper

str122

Julia Królikowska / Handle With Care / 2018, technika mieszana na drewnie / mixed media on wood

str123_01

Paulina Poczęta / Kontrowersyjne dekoracje / Controversial Decorations; Intymnie / Intimately; Manifest niemocy / Manifesto of Helplessness; Ze sobą / With Myself / 2018–19, rysunek na papierze, książka artystyczna, cienkopis, marker, promarker, akryl, ołówek, żelopis / drawing on paper, art book, fineliner pen, marker pen, promarker, acrylic paint, pencil, gel pen

str123_02

Paulina Poczęta / Kontrowersyjne dekoracje / Controversial Decorations; Intymnie / Intimately; Manifest niemocy / Manifesto of Helplessness; Ze sobą / With Myself / 2018–19, rysunek na papierze, książka artystyczna, cienkopis, marker, promarker, akryl, ołówek, żelopis / drawing on paper, art book, fineliner pen, marker pen, promarker, acrylic paint, pencil, gel pen

str123_03

Paulina Poczęta / Kontrowersyjne dekoracje / Controversial Decorations; Intymnie / Intimately; Manifest niemocy / Manifesto of Helplessness; Ze sobą / With Myself / 2018–19, rysunek na papierze, książka artystyczna, cienkopis, marker, promarker, akryl, ołówek, żelopis / drawing on paper, art book, fineliner pen, marker pen, promarker, acrylic paint, pencil, gel pen

str124

Olga Śliwa / Wyłapywacze snów / Dream Catchers / 2018, instalacja wieloelementowa, wełna garniturowa, poliester, wypełnienie, opaski zaciskowe / multi-element installation, wool, polyester, filling, cable ties

str124_2olga-oliwa_wntrze-pracy_fragment

Wyłapywacze snów / Dream Catchers 2018, instalacja wieloelementowa, wełna garniturowa, poliester, wypełnienie, opaski zaciskowe / multi-element installation, wool, polyester, filling, cable ties

str124oliwa-olga

Wyłapywacze snów / Dream Catchers 2018, instalacja wieloelementowa, wełna garniturowa, poliester, wypełnienie, opaski zaciskowe / multi-element installation, wool, polyester, filling, cable ties

str125_00

Jerzy Kosałka / BRODY ART / BEARD ART / 2019, technika własna (kolaż za szkłem w drewnianej ramce) / own technique (collage, glass, wooden frame)

str125_01c

Jerzy Kosałka / BRODY ART / BEARD ART / 2019, technika własna (kolaż za szkłem w drewnianej ramce) / own technique (collage, glass, wooden frame)

str126_01

Paweł Baśnik / Weltschmerz / 2019, relief wykonany w płacie tynku znalezionym przy torach kolejowych / relief made in a plaster sheet found near the railway tracks

str127_01-1

Michał Jakubowicz / Skończyło się we Wrocławiu / It Ended in Wrocław / 2017, HIPS, PCV, fotografia / HIPS, PVC, photo

str127_01-2

Michał Jakubowicz / Skończyło się we Wrocławiu / It Ended in Wrocław / 2017, HIPS, PCV, fotografia / HIPS, PVC, photo

str127_01-3

Michał Jakubowicz / Skończyło się we Wrocławiu / It Ended in Wrocław / 2017, HIPS, PCV, fotografia / HIPS, PVC, photo

str128_01

Ewa Kulesza / Światłoczułość / Photosensitivity / 2019, popiół, projekcja wideo / ash, video

str128_02

Ewa Kulesza / Światłoczułość / Photosensitivity / 2019, popiół, projekcja wideo / ash, video

str129

Lāsma Bringina / Shell / 2018, technika pomiaru eye tracking / eye-tracking technique

str129_01

Lāsma Bringina / Shell / 2018, technika pomiaru eye tracking / eye-tracking technique

str129_02

Lāsma Bringina / Shell / 2018, technika pomiaru eye tracking / eye-tracking technique

str130

Bartek Arobal Kociemba / Backpains 1, 2 / 2017, papier, kredka, ołówek, druk cyfrowy, wycinanka / paper, crayon, pencil, digital print, cut-out

str131

Jarosław Słomski / Trofeum Dekadenta / Decadent's Trophy / 2017, odlew silikonowy, readymades, gablota z płyty MDF, pleksi / silicone cast, readymades, MDF showcase, Plexiglas

str132

Michalina Wawrzyczek-Klasik / Petycje / Petitions / 2019, papier, atrament, koperty / paper, ink, envelopes

str132m_w_klasik_petycje_fragment_cmyk

Michalina Wawrzyczek-Klasik / Petycje / Petitions / 2019, papier, atrament, koperty / paper, ink, envelopes

str132mawawrzyczek-klasik-michalina

Michalina Wawrzyczek-Klasik / Petycje / Petitions / 2019, papier, atrament, koperty / paper, ink, envelopes

str133_01

Mateusz Kokot / Bricolage / 2019, instalacja interaktywna / interactive installation

str133_02

Mateusz Kokot / Bricolage / 2019, instalacja interaktywna / interactive installation

str134_0

Bogdan Topor / Carbon Study 1, 2, Królowa pszczół A, B / Queen Bee A, B 2016–18, węgiel, grafit, czerń węglowa / charcoal, graphite, carbon black

str134_01-0a

Bogdan Topor / Carbon Study 1, 2, Królowa pszczół A, B / Queen Bee A, B 2016–18, węgiel, grafit, czerń węglowa / charcoal, graphite, carbon black

str134_01-1

Bogdan Topor / Carbon Study 1, 2, Królowa pszczół A, B / Queen Bee A, B 2016–18, węgiel, grafit, czerń węglowa / charcoal, graphite, carbon black

str135_01

Dejan Grba / Study 7/0 / 2018, wideo / video

str136_0-sadaowska-magdalena

Magdalena Sadłowska / Ćwiczenia II / Exercises II / 2018, ceramika, metal / ceramics, metal

str136_01

Magdalena Sadłowska / Ćwiczenia II / Exercises II / 2018, ceramika, metal / ceramics, metal

str136_02

Magdalena Sadłowska / Ćwiczenia II / Exercises II / 2018, ceramika, metal / ceramics, metal

str137_01

Artur Tajber / V-rys / 2018–19, instalacja wideo / video installation

str137_02

Artur Tajber / V-rys / 2018–19, instalacja wideo / video installation

str137tajber-artur

Artur Tajber / V-rys / 2018–19, instalacja wideo / video installation

str138_01

Kasper Lecim / Zakopane, czy ci nie żal? / Zakopane, Do You Not Regret? / 2018, działanie praktyczne, dokumentacja wideo / practical activities, video documentation wyróżnienie / honourable mention

str138_02

Irmina Rusicka / W zamieciach jaśniało nam słońce wolności / In a blizzard, the sun of freedom was shining on us 2016–17, wideo / video
wyróżnienie / honourable mention

str139

Mariya Pavlenko / Industrial Drawings / 2015–19, rysunki site-specific i szkice / site-specific drawings and sketches

str139b

Mariya Pavlenko / Industrial Drawings / 2015–19, rysunki site-specific i szkice / site-specific drawings and sketches

str140_01

Piotr Kopik / Człowiek guma / Rubber Man / 2019, doświadczenie VR, HTC Vive, aplikacja, mobilne rozmieszczenie 2 statywów, komputera i gogli / VR experience, HTC Vive, app, 2 mobile stands, computer, goggles

str140_02

Piotr Kopik / Człowiek guma / Rubber Man / 2019, doświadczenie VR, HTC Vive, aplikacja, mobilne rozmieszczenie 2 statywów, komputera i gogli / VR experience, HTC Vive, app, 2 mobile stands, computer, goggles

str140_03

Piotr Kopik / Błogobzbzbzstan / 2017–19, żywica poliuretanowa, lakier, płótno / polyurethane resin, lacquer, canvas

str141_

Hanna Rozpara / Korium / Corium / 2019, tusz i akryl na papierze / ink and acrylic on paper

str142

Tomasz Dobiszewski / Tracking the Sun / 2017, instalacja, 14 fotogramów / installation, 14 photograms

str142adobiszewski-tomasz

Tomasz Dobiszewski / Tracking the Sun / 2017, instalacja, 14 fotogramów / installation, 14 photograms

str143_00

Jędrzej Sierpiński / Deus Ex Machina / 2018–19, instalacja rysunkowa z elementami instalacja rysunkowa z elementami performance / drawing installation with performance elements

str143_01

Jędrzej Sierpiński / Deus Ex Machina / 2018–19, instalacja rysunkowa z elementami instalacja rysunkowa z elementami performance / drawing installation with performance elements

str143_03

Jędrzej Sierpiński / Deus Ex Machina / 2018–19, instalacja rysunkowa z elementami instalacja rysunkowa z elementami performance / drawing installation with performance elements

str144

wystawa / exhibition

str146_01

Dominik Litwin / Obroty IV / Rotations IV / 2017, wideo / video

str146_02

Dominik Litwin / Obroty IV / Rotations IV / 2017, wideo / video

str146_03

Dominik Litwin / Obroty IV / Rotations IV / 2017, wideo / video

str147

Jan Mioduszewski / Bez tytułu / Untitled / 2018, marker, akryl, tusz, papier, elementy mebli / marker pen, acrylic paint, ink, paper, parts of furniture

str147b

Jan Mioduszewski / Bez tytułu / Untitled / 2018, marker, akryl, tusz, papier, elementy mebli / marker pen, acrylic paint, ink, paper, parts of furniture

str148_2

Anna Juszczak / BADGOOD / 2019, grafika cyfrowa (wydruk rysunków na papierze) / digital print (drawings printed on paper) nagroda rektora ASP / ASP Rector’s Award

str149_01

Anna Juszczak / BADGOOD / 2019, grafika cyfrowa (wydruk rysunków na papierze) / digital print (drawings printed on paper) nagroda rektora ASP / ASP Rector’s Award

str149_02

Anna Juszczak / BADGOOD / 2019, grafika cyfrowa (wydruk rysunków na papierze) / digital print (drawings printed on paper) nagroda rektora ASP / ASP Rector’s Award

str149_03

Anna Juszczak / BADGOOD / 2019, grafika cyfrowa (wydruk rysunków na papierze) / digital print (drawings printed on paper) nagroda rektora ASP / ASP Rector’s Award

str149_04

Anna Juszczak / BADGOOD / 2019, grafika cyfrowa (wydruk rysunków na papierze) / digital print (drawings printed on paper) nagroda rektora ASP / ASP Rector’s Award

str150

wystawa / exhibition

str152

Weronika Michalska / Nienaoczne / Indirect / 2018, flamaster na płótnie / felt pen on canvas

str153_01

Olga Ząbroń / Obiekt rysunkowy wiszący / Hanging Drawing Object, Obiekt rysunkowy stojący / Standing Drawing Object / 2019, węgiel, akryl, sklejka / charcoal, acrylic paint, plywood

str153_02

Olga Ząbroń / Obiekt rysunkowy wiszący / Hanging Drawing Object, Obiekt rysunkowy stojący / Standing Drawing Object / 2019, węgiel, akryl, sklejka / charcoal, acrylic paint, plywood

str154b-0

Radek Szlęzak / Powidoki / Afterimages / 2019, tusz na papierze / ink on paper

str154b-3

Radek Szlęzak / Powidoki / Afterimages / 2019, tusz na papierze / ink on paper

str155-_m6a1707

Daisuke Nishijima / Boy / 2017–19, instalacja wieloelementowa / multi-element installation wyróżnienie / honourable mention

str155

Daisuke Nishijima / Boy / 2017–19, instalacja wieloelementowa / multi-element installation wyróżnienie / honourable mention

str155_m6a1720

Daisuke Nishijima / Boy / 2017–19, instalacja wieloelementowa / multi-element installation wyróżnienie / honourable mention

str156sojak-borodo-aleksandra

Aleksandra Sojak-Borodo / #projektniebo / 2017–19, fotografia / photography

str156s2

Aleksandra Sojak-Borodo / #projektniebo / 2017–19, fotografia / photography.jpg)
Aleksandra Sojak-Borodo / #projektniebo / 2017–19, fotografia / photography

str156_12

Aleksandra Sojak-Borodo / #projektniebo / 2017–19, fotografia / photography

str156_a-3

Aleksandra Sojak-Borodo / #projektniebo / 2017–19, fotografia / photography

str157_01

Katarzyna Piątek / Dyptyk III / Diptych III Cykl IV / Cycle IV / 2019, tusz na papierze / ink on paper

str157_02

Katarzyna Piątek / Dyptyk III / Diptych III Cykl IV / Cycle IV / 2019, tusz na papierze / ink on paper

str158

wystawa / exhibition

str160_01

Anita Mikas / Pitch!, Cama Coffee, Chinese Red Bull / 2019, ołówek i kredka na papierze / pencil and crayon on paper

str160_02

Anita Mikas / Pitch!, Cama Coffee, Chinese Red Bull / 2019, ołówek i kredka na papierze / pencil and crayon on paper

str160_03

Anita Mikas / Pitch!, Cama Coffee, Chinese Red Bull / 2019, ołówek i kredka na papierze / pencil and crayon on paper

str161

Piotr Skowron / 230616 / 2016, suchoryt / dry point

str162

Magdalena Parfieniuk / Humdrum I, II / 2019, marker na papierze / marker pen on paper

str163_01

Živilė Jasutytė / One Hour of the Road / 2019, papier ryżowy, grafit, drewno / rice paper, graphite, wood wyróżnienie / honourable mention

str163_02

Živilė Jasutytė / One Hour of the Road / 2019, papier ryżowy, grafit, drewno / rice paper, graphite, wood wyróżnienie / honourable mention

str164_00

Katarzyna Wójcicka / Antyterapia / Antitherapy / 2019, tusz na papierze / ink on paper

str164_01

Katarzyna Wójcicka / Antyterapia / Antitherapy / 2019, tusz na papierze / ink on paper

str164_02

Katarzyna Wójcicka / Antyterapia / Antitherapy / 2019, tusz na papierze / ink on paper

str164_03

Katarzyna Wójcicka / Antyterapia / Antitherapy / 2019, tusz na papierze / ink on paper

str165_02

Sebastian Trzoska / element I, sekwencja II (z cyklu „no signal”) / element I, sequence II (from the “no signal” series) / 2019, druk 3D / 3D print

str165_03

Sebastian Trzoska / element II, sekwencja I (z cyklu „no signal”) / element II, sequence I (from the “no signal" series) / 2018, karton / cardboard

str166_01

Piotr Bzdęga / Werter Tower / 2019, praca multimedialna / multimedia work

str166_02

Piotr Bzdęga / Werter Tower / 2019, praca multimedialna / multimedia work

str167_01

Marcin Mierzicki / Film o dźwięku / Film about Sound / 2017, wideo / video

str167_02

Marcin Mierzicki / Film o dźwięku / Film about Sound / 2017, wideo / video

str167_03

Marcin Mierzicki / Film o dźwięku / Film about Sound / 2017, wideo / video

str167_04

Marcin Mierzicki / Film o dźwięku / Film about Sound / 2017, wideo / video

str168

wystawa / exhibition

str169_korekta_michal

Michał Pietrzak / Szarości / Greys / 2018–19, obiekt fotograficzny, druk pigmentowy / photo object, pigment print

str171_01

Jack Williams / Counterfeit Companionship / 2019, wideo / video

str172

Irmina Rusicka / rusicka.com / 2016, fotografia / photography

str173_01

Marta Bełkot / Diaspora / 2016, rysunek długopisem na papierze, wideo, ramka A3 / drawing, pen on paper, video, A3 frame

str173_02

Marta Bełkot / Diaspora / 2016, rysunek długopisem na papierze, wideo, ramka A3 / drawing, pen on paper, video, A3 frame

str174

wystawa / exhibition

str176_01

Łukasz Gierlak / Cięcie I, II / Cut I, II / 2018, rysunek, węgiel drzewny / drawing, charcoal

str176_02

Łukasz Gierlak / Cięcie I, II / Cut I, II / 2018, rysunek, węgiel drzewny / drawing, charcoal

str177

Justyna Smoleń / Forma cięta / Cut Form / 2018, sklejka, styrodur, farba olejna / plywood, styrodur, oil paint

str177a-smoles-justyna

Justyna Smoleń / Forma cięta / Cut Form / 2018, sklejka, styrodur, farba olejna / plywood, styrodur, oil paint

str178

Dominik Podsiadły / Wszystkie liczby Romana Opałki w jednym pliku HTML / All Roman Opałka's Numbers in One HTML File / 2016-19, statyczna strona internetowa offline w pliku HTML / static offline website in an HTML file

str179_01

Czesław Chwiszczuk / Obserwacja 0143 / Observation 0143 / 2019, plik cyfrowy wideo / digital video file

str179_02

Czesław Chwiszczuk / Obserwacja 0143 / Observation 0143 / 2019, plik cyfrowy wideo / digital video file

str179_03

Czesław Chwiszczuk / Obserwacja 0143 / Observation 0143 / 2019, plik cyfrowy wideo / digital video file

str179_04

Czesław Chwiszczuk / Obserwacja 0143 / Observation 0143 / 2019, plik cyfrowy wideo / digital video file