Wystawa n_T R O P I A. Ćwiczenia z rysunku

Działanie Alicji Jodko z udziałem Karoliny Szymanowskiej i Krystiana Trutha Czaplickiego | 08.01.2016

Wystawy

n_T R O P I A. Ćwiczenia z rysunku

działania| animacja | architektura | obiekty | rysunek | video
oraz zdarzenia towarzyszące: ćwiczenia z widzenia | projekcje | re:konstrukcje
08-29.01.2016
kurator: Mariusz Jodko

galeria entropia

Galeria ENTROPIA
ul. Rzeźnicza 4, Wrocław

Artyści:
Maciej Bączyk
Krystian Truth Czaplicki
Marcin Mierzicki
Jan Mioduszewski
Beata Rojek
Michał Szota
Karolina Szymanowska
oraz
Alicja Jodko, Mira Boczniowicz

n_tropia

n_TROPIA to umowna przestrzeń wielowymiarowa, gdzie n= ±∞ (plus minus nieskończoność). To także galeryjna przestrzeń ko_egzystencji różnych punktów widzenia, mediów i sposobów patrzenia poprzez formy elementarne np. punkt, linię, płaszczyznę.

Maciej Bączyk, Beata Rojek, Marcin Mierzicki
„Niejasność jest nagrodą” | na pierwszym planie