Wystawa Triennale Rysunku Wrocław 2022

Wystawy

Triennale Rysunku Wrocław 2022

NIE OGLĄDAJ SIĘ ZA SIEBIE
wystawa konkursowa Triennale Rysunku Wrocław 2022

7.04 – 23.05.2022
wernisaż: 7.04.2022, g. 18:00

miejsce: Muzeum Współczesne Wrocław
kuratorka: Patrycja Sap

artyści:

Blažej Baláž, Grzegorz Bibro, Barbara Bodio, Marcin Czarnopyś, Tomasz Dobiszewski, Łukasz Głowacki, Grzegorz Grela, Jarosław Grulkowski, Marek Grzyb, Magdalena Grzybowska, Jakub Jakubowicz, Katarzyna Klich, Mateusz Kokot, Grzegorz Kozera, Igor Kubik, Andrzej Kulig, Grzegorz Kumorek, Dorota Kuźniarska, Agnieszka Łakoma, Grupa Łono, Mateusz Majchrzak, Justyna Mędrala, Marcin Mierzicki, Justyna Molska, Adam Nowaczyk, Izabela Olesińska, Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz, Veronica Blanco Perales, Urszula Pieregończuk, Hanna Rozpara, Kacper Lecnim, Irmina Rusicka, Jędrzej Sierpiński, Paweł Baśnik, Justyna Baśnik, Jakub Słomkowski, Miłosława Skomra, Jarosław Słomski, Anna Szmuda, Michalina W. Klasik, Katarzyna Wójcicka

Hasło tegorocznej edycji konkursu Triennale Rysunku jest pojęciem niesłychanie pojemnym, umożliwiającym analizowanie na wielu płaszczyznach znaczeniowych. Jest zarazem rodzajem pytania, które zadajemy twórcom poruszającym się w szeroko rozumianym medium rysunku czy w myśleniu rysunkowym. Przyglądając się najbardziej aktualnym praktykom artystycznym, badamy nie tylko potencjał rysunku jako medium zanurzonego we współczesności i kreującego ją, ale przede wszystkim przyglądamy się stanowiskom twórców wobec tego, co będzie, jest i było.

Czy możliwym jest zatem, by faktycznie odrzucić przeszłość i mieć realny wpływ na kształtowanie przyszłości? Przewrotnie zadajemy te pytania i szukamy odpowiedzi osadzając wystawę w gmachu przesiąkniętym historią, bunkrze, w którym obecnie mieści się Muzeum Współczesne Wrocław.

——

UWAGA! ZŁY PIES
wystawa Moniki Drożyńskiej, laureatki Triennale Rysunku Wrocław 2019

7.04 – 6.06.2022

otwarcie: 7.04.2022, g. 18:00

miejsce: Muzeum Współczesne Wrocław
kuratorka: Katarzyna Krysiak

Jest to wystawa o witaniu gości i strachu przed odwiedzinami. Wystawa o złotych i dziurawych zębach, ruchach robaczkowych jelit, niemieckim proszku do prania, pocie i pongliszu.
Znajdą się na niej prace z serii „Obrusy”, którą Monika Drożyńska rozwija od 2019 r. Jak sama mówi: „Obrus służy do celebracji życia we wspólnocie i w relacjach. Nakrywam obrusem stół, gdy chcę uczcić dzień́. Nakrywam obrusem stół, gdy będę̨ kogoś gościć. Siadamy do stołu. Obrus nas łączy. Trzymamy na nim dłonie, ręce, jedzenie, napoje”.

Prace zostały wykonane w technice haftu ręcznego na tkaninie. Każda jest „esejem” napisanym z użyciem słów, znaków i obrazków. Artystka korzysta tu z wielu alfabetów: gruzińskiego, hebrajskiego czy cyrylicy, alfabetu Morse’a i alfabetu Braille’a, miksuje frazy zapisywane w różnych językach: polskim, ukraińskim, niemieckim, angielskim czy afrikaans, stosuje ikonografię zaczerpniętą z języka migowego, znaków drogowych i ewakuacyjnych, ikonografię ustrojów politycznych, logotypów korporacji i ruchów społecznych, odnosi się do symboliki tatuażu więziennego czy graficznych interpretacji konstelacji gwiezdnych.

Hafty Moniki Drożyńskiej są zapisem przyczyn i skutków migracji, emigracji, podróżowania w jedną stronę oraz zaznaczeniem roli jaką w opowieści tej odgrywa język. Jednym słowem – czemu wciąż gdzieś nas gna i co z tego wynika.

Zostań tuned! 

Projekt jest kontynuacją wystawy „Dużo dobre/ Дуже добре”, prezentowanej w Galerii Foksal latem 2021 r.

—–

WORLD(S)
wystawa w ramach Triennale Rysunku Wrocław 2022

20.05 – 26.06.2022
wernisaż: 20.05.2022, g. 18:00

miejsce: BWA Wrocław Główny
kurator: Honza Zamojski

artyści:
Uri Aran, Zuza Golińska, Koji Kamoji, Bety Krňanská, David Krňanský, Hanna Krzysztofiak, Przemek Matecki, Zdzisław Nitka, Julia Scher, Aleksandra Ska, Daniel Stachowski, Juliusz Studnicki, Andrzej Szewczyk, Marcin Wicha + Marian Misiak, Zbiorowy

Koncepcja wystawy „WORLD(S)” jest ściśle związana z architekturą galerii BWA Wrocław Główny i jej dwóch skrzydeł przestrzeni wystawienniczych. Jedną część zajmuje świat jasny, drugą – ciemny. Nie są to opozycje. Jasność i ciemność sal niczego nie symbolizują. Nie ustawiają się też na przeciwnych biegunach dyskusji. Oba światy są różne, lecz o podobnych parametrach i skomponowane według podobnych zasad. W każdym ze skrzydeł galerii ci sami artyści i artystki zaprezentują prace w tożsamych punktach przestrzeni poszczególnych sal.

Różnice i podobieństwa pomiędzy światami widać dopiero poprzez drobne przesunięcia znaczeniowe i kontrasty. Czasem są to kontrasty wynikające z treści prac, innym razem – z formy. Niektóre realizacje igrają z iluzją lustrzanego odbicia, pewne z pojęciami negatywu i pozytywu. Na wystawie rysunek jest więc pod każdą postacią, pozycjonując się często jako punkt styczny w komunikacji pomiędzy różnymi i równoległymi światami. W oderwaniu od ciężaru rozwiązań formalnych staje się słowem, emocją oraz emancypacją. 

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
współorganizatorzy: BWA Wrocław oraz Muzeum Współczesne Wrocław
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dofinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Triennale Rysunku Wrocław 2022 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Program Edukacja Artystyczna: Edukacja i promocja młodych artystów w ramach Triennale Rysunku Wrocław 2022