team & TTlab

Przemek Pintal
Program Director

Daniela Tagowska
Executive Coordinator of TTT Project, Curator

Kama Wróbel
Spin Doctor, Curator

Daria Milecka
Workshop Coordinator

Anna Zielińska
PR Coordinator

Jacek Hamkało
Producer

Sylwia Owczarek
Project Assistant

Łukasz Paluch, Piotr Kmita
Graphic Design Team

Aga Jarząb, Maciej Bączyk
Multimedia Project Team

Anna Czajka
Administrative Coordinator

Leszek Sołtys
Webmaster, Network Administrator

TTlab

Think Tank lab to wrocławskie centrum rysunku współczesnego, które ideowo i organizacyjnie odpowiada za kształt Think Tank lab Triennale. TTl głównym swoim celem uczyniło reprezentowanie i popularyzowanie nowoczesnego myślenia o rysunku, poprzez organizację wystaw, spotkań, warsztatów, oraz publikowanie wydawnictw tematycznych. Zasadą działania Centrum jest konfrontowanie ze sobą najbardziej inspirujących postaw twórczych, najaktualniejszych dokonań w rozumieniu i tworzeniu sztuki, przede wszystkim w obszarze działań rysunkowych, a także innych aktywności wykorzystujących w swojej praktyce najprostsze środki wyrazu. Brak w nazwie określenia „rysunek” opisuje skoncentrowanie się Think Tank lab przede wszystkim na roli aktywności twórczej, intelektualnej w obszarze najbardziej interesującej nas dziedziny sztuki, poza rygoryzmem dyscyplinarnych podziałów i warsztatowych wyznaczników.

Think Tank lab jest zainteresowany realizowaniem fuzji w sferze sztuk wizualnych i każdej innej kreatywnej aktywności w obszarze kultury i praktyk społecznych, polegającej na wspólnym działaniu. Think Tanki operujące w przestrzeni społecznej to zespoły specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków wspólnie rozwiązujących dylematy współczesności. Odwołanie do historii i funkcji tego rodzaju stowarzyszeń akcentuje nasze skupienie się na rysunku, jako podstawowym narzędziu myślenia, a także właściwym medium szeroko rozumianego projektowania, rozrysowywania wizji i wspólnego działania. Ten zakres funkcjonowania TTl wpisuje się zaś w tradycję Triennale Rysunku we Wrocławiu, które w swojej 50-letniej historii przechodziło niezbędne przeobrażenia w łączności z kierunkami rozwojowymi współczesnej sztuki.