Wydarzenie Wrocław Drawing Triennial 2022

Events

Wrocław Drawing Triennial 2022

NIE OGLĄDAJ SIĘ ZA SIEBIE
competition exhibition of the Wrocław Drawing Triennial 2022

7.04 – 23.05.2022
wernisaż: 7.04.2022, g. 18:00

venue: Wrocław Contemporary Museum
curator: Patrycja Sap

artists:

Blažej Baláž, Grzegorz Bibro, Barbara Bodio, Marcin Czarnopyś, Tomasz Dobiszewski, Łukasz Głowacki, Grzegorz Grela, Jarosław Grulkowski, Marek Grzyb, Magdalena Grzybowska, Jakub Jakubowicz, Katarzyna Klich, Mateusz Kokot, Grzegorz Kozera, Igor Kubik, Andrzej Kulig, Grzegorz Kumorek, Dorota Kuźniarska, Agnieszka Łakoma, Grupa Łono, Mateusz Majchrzak, Justyna Mędrala, Marcin Mierzicki, Justyna Molska, Adam Nowaczyk, Izabela Olesińska, Alicja Panasiewicz, Veronica Blanco Perales, Urszula Pieregończuk, Hanna Rozpara, Lecnim Rusicka, Jędrzej Sierpiński, Paweł Baśnik, Justyna Baśnik, Jakub Słomkowski, Mirosława Skomra, Jakub Słomkowski, Jarosław Słomski, Anna Szmuda, Michalina W. Klasik, Katarzyna Wójcicka

Hasło tegorocznej edycji konkursu Triennale Rysunku jest pojęciem niesłychanie pojemnym, umożliwiającym analizowanie na wielu płaszczyznach znaczeniowych. Jest zarazem rodzajem pytania, które zadajemy twórcom poruszającym się w szeroko rozumianym medium rysunku czy w myśleniu rysunkowym. Przyglądając się najbardziej aktualnym praktykom artystycznym, badamy nie tylko potencjał rysunku jako medium zanurzonego we współczesności i kreującego ją, ale przede wszystkim przyglądamy się stanowiskom twórców wobec tego, co będzie, jest i było.

Czy możliwym jest zatem, by faktycznie odrzucić przeszłość i mieć realny wpływ na kształtowanie przyszłości? Przewrotnie zadajemy te pytania i szukamy odpowiedzi osadzając wystawę w gmachu przesiąkniętym historią, bunkrze, w którym obecnie mieści się Muzeum Współczesne Wrocław.

——

WARNING! BAD DOG
Exhibition by Monika Drożyńska, laureate of the Wrocław Drawing Triennial 2019

7.04 – 6.06.2022
opening: 7.04.2022, 18:00

venue: Wrocław Contemporary Museum
curator: Katarzyna Krysiak

This is an exhibition about welcoming visitors and the fear of visitors. An exhibition about gold and rotten teeth, bowel movements, German washing powder, sweat and Ponglish. It will feature works from the "Tablecloths" series that Monika Drożyńska has been developing since 2019. As she puts it: "The tablecloth is used to celebrate life in community and relationships. I set the table with a tablecloth when I want to celebrate the day. I set the table with a tablecloth when I am going to host someone. We sit down at the table. The tablecloth brings us together. We keep our hands, our arms, our food, our drinks on it".
Znajdą się na niej prace z serii „Obrusy”, którą Monika Drożyńska rozwija od 2019 r. Jak sama mówi: „Obrus służy do celebracji życia we wspólnocie i w relacjach. Nakrywam obrusem stół, gdy chcę uczcić dzień́. Nakrywam obrusem stół, gdy będę̨ kogoś gościć. Siadamy do stołu. Obrus nas łączy. Trzymamy na nim dłonie, ręce, jedzenie, napoje”.


The works were made using the technique of hand embroidery on fabric. Each is an "essay" written with words, characters and images. The artist uses many alphabets: Georgian, Hebrew or Cyrillic, Morse code and Braille, mixes phrases written in different languages: Polish, Ukrainian, German, English or Afrikaans, uses iconography taken from sign language, road and evacuation signs, iconography of political systems, logos of corporations and social movements, refers to the symbolism of prison tattoos or graphic interpretations of star constellations.

Monika Drożyńska's embroideries are a record of the causes and effects of migration, emigration, one-way travel, and the role language plays in this story. In a nutshell – why we keep rushing somewhere and what comes out of it.

Stay tuned!  

The project is a continuation of the exhibition "Dużo dobre/ Дуже добре" (Much Good), presented at the Foksal Gallery in the summer of 2021.


—–

WORLD(S)
exhibition as part of the Wrocław Drawing Triennial 2022

8.04 – 29.05.2022
wernisaż: 8.04.2022, g. 18:00

venue: BWA Wrocław Główny
curator: Honza Zamojski

artists:
Uri Aran, Zuza Golińska, Koji Kamoji, Bety Krňanská, David Krňanský, Hanna Krzysztofiak, Przemek Matecki, Zdzisław Nitka, Julia Scher, Aleksandra Ska, Daniel Stachowski, Juliusz Studnicki, Andrzej Szewczyk, Marcin Wicha + Marian Misiak, Zbiorowy

Koncepcja wystawy „WORLD(S)” jest ściśle związana z architekturą galerii BWA Wrocław Główny i jej dwóch skrzydeł przestrzeni wystawienniczych. Jedną część zajmuje świat jasny, drugą – ciemny. Nie są to opozycje. Jasność i ciemność sal niczego nie symbolizują. Nie ustawiają się też na przeciwnych biegunach dyskusji. Oba światy są różne, lecz o podobnych parametrach i skomponowane według podobnych zasad. W każdym ze skrzydeł galerii ci sami artyści i artystki zaprezentują prace w tożsamych punktach przestrzeni poszczególnych sal.

The differences and similarities between the worlds can only be seen through small shifts in meaning and contrasts. Sometimes these contrasts result from the subject matter of the works, other times from their form. Some works play with the illusion of mirror reflection, some with the concepts of negative and positive. Thus, in the exhibition, drawing is present in every form, often positioning itself as a point of contact in communication between different and parallel worlds. Detached from the burden of formal solutions, it becomes words, emotions and emancipation. 

organizer: The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław
współorganizatorzy: BWA Wrocław oraz Muzeum Współczesne Wrocław
Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage