Archiwum

HISTORIA

Pierwsza edycja Triennale, zrealizowana przez Andrzeja Willa, wieloletniego jej przewodniczącego, odbyła się w 1965 roku i przyjęła formę otwartego konkursu. Przez ponad trzy dziesięciolecia wrocławskie Triennale było jedynym przeglądem rysunku w Polsce i przez długi czas jedynym dużym, odbywającym się cyklicznie wydarzeniem w obszarze sztuk wizualnych w tym regionie kraju. Współpracownikiem inicjatora Triennale od samego początku był Andrzej Lachowicz i nowoczesne poglądy na sztukę obydwu twórców przeglądu, ich ciekawość i otwarcie na nowe artystyczne idee wyznaczały rozwój tego wyjątkowego na skalę kraju projektu. Ranga Triennale stale rosnąc osiągnęła wysoki pułap w latach 70-tych, w okresie konceptualnej rewolty, gdy Wrocław stał się miejscem najważniejszych wydarzeń w polskiej sztuce – za sprawą działalności najwybitniejszego polskiego krytyka sztuki współczesnej Jerzego Ludwińskiego, jego Galerii Mona Lisa i przede wszystkim, dzięki dokonaniom artystów skupionych wokół tej galerii. W tym czasie, jednym z nowych współpracowników Andrzeja Willa i Andrzeja Lachowicza, którzy mieli zasadniczy wpływ na program Triennale, była Natalia LL, kuratorka kilku kolejnych edycji.

Dzięki ambitnemu programowi i otwartej formule Triennale Rysunku uczestniczyli w nim twórcy o światowym formacie, m.in.: Christo, Valie Export, Carolee Schneemann, Royden Rabinowitch, Hermann Nitsch, Marlen Dumas, Nancy Spiro, A.R. Penck, oraz wybitni twórcy polskiej sztuki współczesnej, m.in.: Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak, Jerzy Bereś, Janusz Bałdyga, Izabela Gustowska, Jan Chwałczyk, Józef Robakowski, Wanda Gołkowska, Zbigniew Dłubak, Zdzisław Jurkiewicz, Mikołaj Smoczyński, Zbigniew Warpechowski.

Bez wątpienia, ostatnie dwie edycje Triennale, odbywającego się pod nazwą Międzynarodowego Triennale Rysunku w latach 1992 i 1995 były jednymi z najważniejszych wydarzeń sztuki tego czasu w środkowej i wschodniej Europie. W 1999 roku organizację Triennale przejmuje Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przewodniczącym Triennale został prof. Paweł Frąckiewicz, a przegląd od tej pory, przez następne 15 lat odbywał się pod nazwą: Międzynarodowy Konkurs Rysunku. Zmiana ta oznaczała przeformułowanie koncepcji Triennale i stopniowy zwrot w kierunku akademickiego definiowania rysunku.

Organizatorzy nowej edycji przeglądu: Międzynarodowego Festiwalu Współczesnego Rysunku Think Tank lab Triennale, 50 lat po narodzinach tej wybitnej rysunkowej inicjatywy, mają nadzieję nawiązać poziomem artystycznym i skalą wydarzenia do najlepszych lat wrocławskiego Triennale.