Archiwum

Rada Organizacyjna TTT

Natalia LL
Przewodniczący Honorowy

Przemek Pintal
Przewodniczący

Piotr Kielan
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Jacek Szewczyk
Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Wojciech Pukocz
Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Paweł Jarodzki
Kierownik Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów, Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Komitet Doradczy JM Rektora:
Dziekan MiRz prof. Wojciech Pukocz, prof. Andrzej Klimczak – Dobrzaniecki, prof. Janusz Jaroszewski, prof. Paweł Jarodzki.